Musik hjälpen!

MUSIK HJÄLPEN

Den 13 december var klass 3 ute och lussade för olika företag. De sjöng: Natten går tunga fjät, Gode morgon, Staffan var en stalledräng och Julen är här mm. Klass 3 lyckades samla in cirka 2000 kronor till Musik hjälpen. Musik hjälpens pengar gick till olika projekt. I år handlade projektet om att hjälpa kvinnor att överleva sin graviditet. I många länder är det en del som inte överlever. Musik hjälpen fick totalt in 28.426.046 kronor i Sverige. Tjejer mellan 20 och 15 år löper störst risk att dö i samband med sin graviditet och de vanligaste dödsorsakerna är allvarliga blödningar, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter. 99 procent av alla dödsfall sker i låginkomstländer där det inte finns tillgång till en fungerande mödravård. Hårdast drabbade är länderna i södra Afrika och syd Asien. Fattigdom, brist på information och låga avstånd till sjukhus är vanliga andledningar till att många kvinnor i Låginkomstländer föder i hemmet och mindre än hälften får hjälp av en utbildad barnmorska vid förlossningen. Utan rätt hjälp kan en kvinna förblöda på 2 timmar.

Reporter: Lovisa Hutton